«Αυτισμός – Η πραγματική υπόσταση της ιδιαιτερότητας»

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Αυτισμός – Η πραγματική υπόσταση
της ιδιαιτερότητας», και ομιλήτρια τη Δρα Ελίνα Καραντανά, παιδίατρο –
αναπτυξιολόγο, Διευθύντρια του τμήματος Υγείας του Νοσοκομείου
Παίδων « Α. Κυριακού» και επιστημονική υπεύθυνη του τμήματος  Ανάπτυξης διοργάνωσε ο Σύλλογος ΑΧΤΙΔΑ την Παρασκευή 23
Νοεμβρίου 2019, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.
Την ομιλία της Δρα Καραντανά παρακολούθησαν γονείς, μέλη και φίλοι
του Συλλόγου καθώς και εργαζόμενοι στο χώρο του αυτισμού.